Ewaluacja

Dzięki ewaluacji lepiej zrozumiesz i ulepszysz swoje programy, plany, działania i obiekty!


Oferujemy:
  • ewaluacje projektów,
  • ewaluacje programów,
  • ewaluacje polityk,
  • ewaluacje tematyczne/horyzontalne,
  • meta-ewaluacje.